Նոր Գեղի համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1132 մինչև 300 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում՝ այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև մինչև 200 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար  15000Միանվագ15000.1 Ընտրել
1135 բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար 9001151041775000Միանվագ5000 Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար  5000Միանվագ5000 Ընտրել
1137Է 26-ից 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող  12000Եռամսյակային  Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար տեղական տուրքը սահմանվում է մեկ օրվա համար՝ մեկ քառակուսի մետրի համար 900115104185350Օրական0-350 Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 90011510424330000Տարեկան30000 Ընտրել
1140 է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար 90011510405225000Տարեկան25000 Ընտրել
1146Ա մինչև 26 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 9001151040525000Եռամսյակայինմինչև 5000.1 Ընտրել
1146 - 26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 9001151040528000Եռամսյակային8000.1 Ընտրել
1137Ա Մինչև 26 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող 9001151041855000Եռամսյակայինմինչև 10.001 Ընտրել
1139Ա խանութներում, կրպակներում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար  200000Տարեկան200000 Ընտրել
1132Ա բա) 200-ից մինչև 500 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  30000Միանվագ30000 Ընտրել
1132Գ բգ)1000-ից մինչև 3000 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  50000Միանվագ50000 Ընտրել
1132Դ բդ)3000 և ավել քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  100000Միանվագ100000 Ընտրել
1132Ե ոչ հիմնական շինությունների տեղադրման համար մինչև 20քմ օբյեկտի համար  3000Միանվագ3000 Ընտրել
1132է ոչ հիմնական շինությունների տեղադրման համար 20քմ և ավել օբյեկտի համար  5000Միանվագ5000 Ընտրել
1132Բ բբ)500-ից մինչև 1000 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  50000Միանվագ50000.1 Ընտրել
1137Ը 50-ից 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող  15000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Թ 100-ից 200 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող  22500Եռամսյակային  Ընտրել
1140Ա է) մինչև 26 քմ մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝  5000Տարեկան  Ընտրել
1140Բ է) 26-ից 50 քմ մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝  8000Տարեկան  Ընտրել
1140Գ է) 50-ից 100 քմ մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝  12000Տարեկան  Ընտրել
1140Դ է) 100-ից 200 քմ մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝  16000Տարեկան  Ընտրել
1140Ե է) 200-ից 500 քմ մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝  25000Տարեկան  Ընտրել
1140Զ է) 200-ից 500 քմ մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝  40000Տարեկան  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ