Նոր Գեղի համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները 

(թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1111 Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար 900115104151151556Տարեկան  Ընտրել
1112 Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար 90011510401118150Տարեկան  Ընտրել
1132 մինչև 300 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում՝ այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև մինչև 200 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 900115104177700Տարեկան700 Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9001151041775000Միանվագ5000 Ընտրել
1137 Մինչև 26 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող 9001151041855000Եռամսյակայինմինչև 10.001 Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար տեղական տուրքը սահմանվում է մեկ օրվա համար՝ մեկ քառակուսի մետրի համար 900115104185350Օրական0-350 Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900115104185200000Տարեկան200000 Ընտրել
1121 Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար 900115104045316998Տարեկան  Ընտրել
1146 մինչև 26 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 9001151041855000Եռամսյակայինմինչև 5000.1 Ընտրել
11371 26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող 90011510418512000Եռամսյակային 10.001-13.001 Ընտրել
11372 50-ից մինչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող 90011510418515000Եռամսյակային13.001-20.001 Ընտրել
11373 100-ից մինչև 200 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող 90011510418522500Եռամսյակային20.001-25.001 Ընտրել
11375 500 և ավել քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող 90011510418550000Եռամսյակային45.001-100.001 Ընտրել
11374 200-ից մինչև 500 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող 90011510418540000Եռամսյակային25.001-45.001 Ընտրել
11376 500 և ավել քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող 90011510418550000Եռամսյակային45.001-100.001 Ընտրել
11377 200-ից մինչև 500 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող 90011510418540000Եռամսյակային25.001-45.001 Ընտրել
11378 100-ից մինչև 200 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող 90011510418522500Եռամսյակային20.001-25.001 Ընտրել
11379 50-ից մինչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող 90011510418515000Եռամսյակային13.001-20.001 Ընտրել
11370 26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող 90011510418512000Եռամսյակային 10.001-13.001 Ընտրել
11300 Մինչև 26 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող 9001151041852200Եռամսյակայինմինչև 10.001 Ընտրել
11391 խանութներում, կրպակներում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 90011510418530000Տարեկան700000 Ընտրել
11321 200-ից մինչև 500 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90011510417730000Միանվագ30000 Ընտրել
11322 500-ից մինչև 1000 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90011510417750000Միանվագ50000 Ընտրել
11323 100-ից մինչև 3000 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90011510417750000Միանվագ50000 Ընտրել
11324 3000 և ավել քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 900115104177100000Միանվագ100000 Ընտրել
11325 ոչ հիմնական շինությունների տեղադրման համար մինչև 20քմ օբյեկտի համար 9001151041773000Միանվագ3000 Ընտրել
11326 ոչ հիմնական շինությունների տեղադրման համար 20քմ և ավել օբյեկտի համար 9001151041775000Միանվագ5000 Ընտրել
11461 26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 9001151041858000Եռամսյակային5.001-10.001 Ընտրել
11462 50-ից մինչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 90011510418512000Եռամսյակային10.001-15.001 Ընտրել
11463 100-ից մինչև 200 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 90011510418516000Եռամսյակային15.001-20.001 Ընտրել
11467 500 բև ավել քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 90011510418540000Եռամսյակային30.001-50.001 Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ